انتخاب ایده عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان جزو سه ایده برتر در رویداد شتاب مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرمارویداد شتاب مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما از تمام نقاط کشور در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان با همکاری شرکت های صنعتی استان برگزار گردید

 
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، رویداد شتاب مجازی بسته بندی خرما و فرآوری های محصولات نخیلات خرما از تمام نقاط کشور در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان سیستان و بلوچستان با همکاری شرکت های صنعتی استان در روز سه شنبه دوازدهم اسفند ماه ١٣٩٩ برگزار گردید که ایده سرکار خانم دکتر طباطبائی و مهندس حسن نصرتی، در خصوص بسته بندی خرما و فرآوری محصولات در رویداد مذکور جزء ٣ ایده برتر انتخاب شد.
 
لازم بذکر است از بین ایده های ارسالی، ۱۶ ایده برای ارائه انتخاب که از بین ۱۶ ایده پس از بررسی دقیق و ارزیابی توسط داوران ٣ ایده بعنوان ایده برتر انتخاب گردید که ایده عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان بعنوان دومین ایده برگزیده شد.

 

چهارشنبه ١٣ اسفند ١٣٩٩ ١٧:٤٢ ٧٧١ 185


خروج