همايش ملي مطالعات سبک شناختي قرآن کريم در دانشکده علوم قرآني خويآدرس وب سایت  جهت شرکت در همايش ملي مطالعات سبک شناختي قرآن کريم در دانشکده علوم قرآني خوي

 

پنج شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٩ ١٤:٥٥ ٧٥٣ 30


خروج