برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نخستین بار در شهرستان سراوان توسط مجتمع آموزش عالی سراوان



برای نخستین بار آزمون استخدامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد

 
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، برای نخستین بار آزمون استخدامی  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صبح روز جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ در دو حوزه امتحانی با ۴۷۲ داوطلب توسط مجتمع آموزش عالی سراوان در شهرستان سراوان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
 
دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان به همراه دکتر جعفری معاونت آموزشی مجتمع و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش کشور، مهندس عابدینی نماینده سازمان سنجش کشور و جمعی از مدیران مجتمع از روند برگزاری آزمون استخدامی وزارت بهداشت بازدید بعمل آوردند.

 

جمعه ٢٤ بهمن ١٣٩٩ ١٤:٢٢ ٧٤٣ 399


خروج