اخبار > برگزاری انتخابات شورای صنفی مجتمع آموزش عالی سراوانبرگزاری انتخابات شورای صنفی مجتمع آموزش عالی سراوان 

برگزاری انتخابات شورای صنفی مجتمع آموزش عالی سراوان

 

تاریخ برگزاری 1400/10/05

 

ساعت برگزاری 9 صبح تا 14 بعدازظهر

 

لینک ورود به سامانه انتخابات شورای صنفی

https://saravan.ac.ir/index.aspx?siteid=1&&siteid=1&pageid=753&siteid=1&&siteid=1&pageid=753

 

يکشنبه ٥ دی ١٤٠٠ ٠٧:٣٠ ١٣٧١ 861


خروج