بازدید دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان از ساختمان مرکز رشد در پردیس جدید مجتمعدکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان صبح روز دوشنبه ٢۴ خردادماه ١۴٠٠ از روند اجرای فضاسازی داخلی مرکز رشد مجتمع در پردیس جدید این مجتمع بازدید بعمل آورد.

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع، صبح روز دوشنبه ٢۴ خردادماه ١۴٠٠ ، دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان به همراه دکتر میرکزهی معاون اداری، مالی، خانم دکتر طباطبایی رئیس مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع و مهندس حسین بر رئیس حوزه ریاست از روند اجرای فضاسازی داخلی مرکز رشد مجتمع در پردیس جدید این مجتمع بازدید بعمل آوردند.

 

دوشنبه ٢٤ خرداد ١٤٠٠ ١٢:٤٣ ٩٦٥ 391


خروج