پذيرش دانشجو براي سال تحصيلي 1402-1401 در مقطع کارشناسي ارشد بدون آزمون استعدادهاي درخشانجهت کسب  اطلاعات بیشتر به آدرس زیر مراجعه نمایند.

پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

 

 

دوشنبه ١٤ شهريور ١٤٠١ ١٢:١٨ ١٦١٠ 81


خروج