دانش آموخته محترم لطفا با مراجعه به لینک زیر جهت پیمایش وضعیت اشتغال، نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید. 

 

دانش آموخته محترم لطفا با مراجعه به لینک زیر جهت پیمایش وضعیت اشتغال، نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایید.

 

 

لینک: https://irphe.ac.ir/saravan-9697

 

سه شنبه ١٤ تير ١٤٠١ ٠٧:٤١ ١٥٦٨ 137


خروج