بازدید ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان از محل برگزاری آزمون ورودی دبیرستان های دخترانه و پسرانه وابسته به مجتمعآزمون ورودی دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه وابسته به مجتمع آموزش عالی سراوان صبح روز جمعه سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ برگزار شد

 
 
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، صبح روز جمعه سیزدهم خرداد ماه ۱۴۰۱ آزمون ورودی دبیرستان‌های وابسته به مجتمع آموزش عالی سراوان برگزار شد.
 
دکتر مجید کریمزاده سرپرست مجتمع دبیرستان‌های وابسته به مجتمع گفت: تعداد داوطلبان شرکت کننده در این آزمون ۵۰۰ نفر بودند که از این تعداد ۲۶۰ نفر داوطلب پسر و تعداد ۲۴۰ نفر نیز داوطلب دختر هستند که در دو رشته تجربی و انسانی ۶۰ نفر از داوطلبان پسر برای دبیرستان پسرانه وابسته به مجتمع و ۶۰ نفر از داوطلبان دختر برای دبیرستان دخترانه وابسته به مجتمع پذیرفته خواهند شد.
 
بر پایه این گزارش دکتر محمد رضا ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان از حوزه‌های برگزاری آزمون بازدید به عمل آورد.
 
در این بازدید رئیس حوزه ریاست و روابط عمومی، مدیر امور دانشجویی و سرپرست مجتمع دبیرستان های وابسته به مجتمع، جناب آقای دکتر ریگی را همراهی کردند.

 

جمعه ١٣ خرداد ١٤٠١ ١٢:٢٣ ١٥٣١ 86


خروج