برگزاري دومين دوره مسابقه انتخاب پروژه برتر دانشجويي در حوزه اينترنت اشياء 

يکشنبه ١٤ آذر ١٤٠٠ ١٤:١٠ ١٣٥٧ 51


خروج