پیام دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان به مناسبت روز خبرنگاررئیس مجتمع آموزش عالی سراوان طی پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

 
 
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان ، در پیام دکتر ریگی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار آمده است:
 
خبرنگاری حرفه‌ای است كه شب و روز ندارد و عصر ارتباطات امروزه به او نياز وافر دارد، در اطلاع رسانی نقشش انكارشدنی نيست، بايد همواره در پی خبر باشد و با خبر، بايد با قبول خطر‌های فراوان، از مرزها نيز گذر كرده و به واقع «خبرنگاری» كند.
 
خبرنگار صادقانه می نويسد، می نويسد برای ساختن فرهنگ غنی، می نويسد برای ساختن كشوری آباد و آزاد، برای ساختن بهترين‌ها برای ايران و ايرانی؛ اينان همواره در عمق جامعه زندگی می كنند و سلامت فرهنگی و فكری هر جامعه‌ای، مرهون تلاش‌های شبانه روزی آنهاست.
 
روز خبرنگار، روزی است كه گويی قلم، اين مقدس‌ترين عامل سوگند آسمانی بار ديگر به مظهر درخششی تبديل شده كه حكايت‌گر زندگی تابناك رهپويانی می شود كه همواره با قلم پيوندی جاودانه بسته‌اند.
 
روز خبرنگار، سرود ماندن در ورطه نوشتن، حكايت پابرجايی در دنيای كلمات و واژه‌ها و عامل تابندگی دگرباره انديشه‌های انسانی است.
 
هفدهم مرداد روز خبرنگار ، روز حق گویی و حق جویی و روز پاسداشت قلم بر همه صاحبان اندیشه و قلم و مجاهدان عرصه اطلاع رسانی خصوصا خبرنگاران پرتلاش شهرستان سراوان ،تبریک و تهنیت باد.
 
و من الله التوفیق 
محمد رضا ریگی

 

شنبه ١٦ مرداد ١٤٠٠ ٢١:٤٧ ١٠١٢ 190


خروج