نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در مشهدشصت و نهمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد برگزار گردید

 
 
به گزارش روابط عمومی مجتمع؛ دکتر مجید کریم زاده مدیر امور دانشجویی مجتمع آموزش عالی سراوان در شصت و نهمین نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در مشهد شرکت نمود.
 
نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی با محوریت از سرگیری آموزش حضوری در دانشگاه‌ها به منظور هماهنگی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و همچنین سیاست ها و برنامه های سازمان امور دانشجویان از صبح روز پنج شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه به مدت دو روز در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.
 
در این گردهمایی هشت کارگروه ناظر به مسائل دانشجویان حضور داشتند که معاون سازمان امور دانشجویان و رئیس صندوق رفاه دانشجویان رؤسای این ۸ کارگروه هستند.
 
در این کارگروه‌ها مسائل دانشگاه‌ها، چالش‌های دانشجویان از جمله وام و خوابگاه، مشکلات دانشجویان شاهد و ایثارگر، تربیت بدنی و ورزش، چالش‌های شورای صنفی، شورای موارد خاص و شورای انضباطی، جشنواره دانشجوی نمونه، تغذیه، جذب دانشجویان غیرایرانی، مشاوره و سلامت روان بررسی شد.

 

جمعه ٢٣ ارديبهشت ١٤٠١ ١٤:١٩ ١٥٠٣ 75


خروج