حضور ریاست،معاونین، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مجتمع به همراه اعضای محترم هیات علمی و یاوران علمی مجتمع آموزش عالی سراوان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس ۱۴۰۱ به روایت تصویرحضور ریاست،معاونین، مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مجتمع به همراه اعضای محترم هیات علمی و یاوران علمی مجتمع آموزش عالی سراوان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس ۱۴۰۱ به روایت تصویر

 

جمعه ٩ ارديبهشت ١٤٠١ ١٢:٠٩ ١٤٩٣ 126


خروج