اطلاعیه آموزشی شماره ۲ در خصوص آموزش حضوری 
 
پیرو اطلاعیه قبلی (شماره ۱، مورخ  ۱۴۰۱/۰۱/۱۱) و بر اساس تصمیمات جلسه از سرگیری آموزش حضوری مجتمع در مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ موارد زیر به اطلاع می رسد:
فعالیت آموزشی کلیه رشته های دانشکده فنی و مهندسی و همچنین دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در کلیه مقاطع از تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ به صورت حضوری برگزار خواهد شد. در مورد بازگشایی فعالیت آموزش حضوری دانشکده علوم انسانی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
 
ارایه خدمات خوابگاه و تغذیه به دانشجویانی انجام خواهد شد که طبق اطلاعیه قبل (شماره ۱) نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند و همچنین ارایه کارت واکسن تزریق دوم و سوم به ترتیب جهت شرکت در کلاس های حضوری و اسکان در خوابگاه ضروری است. استفاده از ماسک و رعایت سایر دستورالعمل بهداشتی جهت حضور در کلاس، سلف سرویس و محیط خوابگاه نیز الزامی است.
 
کلیه امتحانات آزمون پایان ترم تمام دانشکده ها  به صورت حضوری خواهد بود.
 
دانشجویان محترم در صورت هر گونه سوال می توانند از طریق شماره ۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۸ با اداره آموزش و همچنین از طریق شماره ۰۵۴۳۷۶۳۰۰۹۹ با امور دانشجویی تماس حاصل نمایند.

 

پنج شنبه ٢٥ فروردين ١٤٠١ ١٨:٣٧ ١٤٧٧ 298


خروج