بازدید دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان از ساختمان مرکز رشد در پردیس جدید مجتمع


دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان صبح روز دوشنبه ٢۴ خردادماه ١۴٠٠ از روند اجرای فضاسازی داخلی مرکز رشد مجتمع در پردیس جدید این مجتمع بازدید بعمل آورد.

1400/خرداد/24

اخبار

ورود به پرتال خبری

رویدادها

سایر رویدادها

آرشیو ویدئوها