تماس با ما

تماس با ما

سیستان و بلوچستان، سراوان، بلوار پاسداران، جنب ساختمان فرمانداری، مجتمع آموزش عالی سراوان
تلفن های داخلی:
روابط عمومی: 37630067-054
امور دانشجویی: 37630099-054
ریاست: 37630096-054
آموزش: 37630098-054
امور اداری: 37643386-054
امور مالی: 37630093-054
کدپستی: 9951634145
رایانامه: info@saravan(dot)ac(dot)ir
موقعیت روی نقشه