ریاست

 دکترمحمدرضا ریگی
استادیار خاکشناسی گرایش شیمی و آلودگی
دانشگاه تهران

تلفن: 37630096-054
نمابر: 37630093-054
رایانامه: rezarigi@gmail.com
                                   
                            

 


 

دکتر محمد رضا ریگی دارای مدرک دکترای خاکشناسی با گرایش شیمی و آلودگی خاک از دانشگاه تهران و عضو هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان دارای22 مقاله چاپ شده در مجلات علمی و کنگره ها می باشند. ایشان متولد شهرستان سراوان هستند که دوران تحصیلات ابتدایی تا دبیرستان را در این شهرستان سپری نمودند. وی مدرک کارشناسی خود را در رشته خاکشناسی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ( 1379تا 1375) و مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته شیمی و حاصلخیزی خاک از دانشگاه شیراز در سال (1382تا 1379) و مدرک دکتری را در رشته ، شیمی و آلودگی خاک از دانشگاه تهران  درسال (1393تا 1388) دریافت نمود.


 • سوابق اجرایی:

 • معاون فرهنگی و دانشجویی مجتمع آموزش عالی سراوان (1386-1384)
 • معاون اداری و مالی مجتمع آموزش عالی سراوان (1388-1386)
 • مدیر طرح و برنامه مجتمع آموزش عالی سراوان( 1396-1393)
 • ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان ( از سال1396 تاکنون)

 

 • سوابق تدریس:

 •  دانشگاه شیراز
 •  دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
 • مجتمع آموزش عالی سراوان

 

 • راهنمایی و مشاوره پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی:

 • 11 پایان نامه کارشناسی ارشد