اطلاعیه

اطلاعیه انتخاب دانشجوی نمونه
اطلاعیه توزیع سبد غذایی برای مادران شیرده و باردار
اصلاحیه انتخاب دانشجوی نمونه
اطلاعیه تکمیل فرم خروج برای تعطیلات
اطلاعیه قطع وسایل برقی
اطلاعیه حفظ اموال شخصی
اطلاعیه ثبت نام وام
اطلاعیه نرخ اجاره بهای خوابگاه نیمسال دوم95 - 94 
اطلاعیه بخشودگی جرایم دانش آموختگان و دانشجویان بدهکار به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
راهنمای نحوه پرداخت جرایم از طریق پرتال دانشجویی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم
راه اندازی و ساعت کار مرکز مشاوره
دریافت معرفی نامه جهت اسکان 
راه اندازی کانال پیام رسانی امور دانشجویی در تلگرام
تمدید پرداخت شهریه خوابگاه
وام ازدواج و ودیعه مسکن صندوق کا آفرینی امید
شیوه نامه اجرایی وام ازدواج و ودیعه مکن صندوق کارآفرینی امید
اطلاعیه انتخابات شورای صنفی
اطلاعیه مسابقات هفته خوابگاهها
حفظ اموال و نظافت عمومی اتاق ها
برنامه های ویژه هفته خوابگاههای دانشجویی
انتخابات شورای صنفی
موکول شدن انتخابات شورای صنفی به روزهای آتی
مراسم اختتامیه هفته خوابگاهها
اسامی کاندیدای انتخابات شورای صنفی
ثبت خوابگاه برادران جهت نیمسال مهر 95
برنامه سرویس برادران در ایام امتحانات خرداد 95
برنامه سرویس خواهران در ایام امتحانات خرداد 95
ثبت خوابگاه خواهران جهت نیمسال اول 96-95
ثبت نام اولیه وام نیمسال اول 96-95 از طریق پورتال دانشجویی

تمدید ثبت نام جهت وام در نیمسال اول 96-95 از طریق پورتال دانشجویی

انتخاب دانشجویی نمونه در سال 95