شرح وظايف کمیته انضباطی مجتمع:    

• رسیدگی به جرایم عمومی دانشجویان از قبیل : تهدید، تطمیع، توهین، ضرب و جرح، جعل اسناد یا عناوین، سرقت
• رسیدگی به تخلفات آموزشی و اداری
• تخلفات اخلاقی

شورای انضباطی:
شورای انضباطي دانشجويان تنها مرجع قانوني در دانشگاه است كه در آن توسط يك شوراي شش نفره متشكل از :
 1.  معاونت امور دانشجویی بعنوان رئیس شورای انضباطی
 2.  یکی از اعضای هیات علمی گروه معارف یا حقوق و یا معاونان دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه به انتخاب مسئول دفتر یادشده
 3.  يكي از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیات علمی معرفی شده توسط دانشکده‌ها
 4.  دو نفر از دانشجويان به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده‌ها
 5.  دبير شورای بدوي انضباطي به پیشنهاد معاون دانشجويي و انتخاب رییس دانشگاه
در مورد تخلفات شغلي و شئون و حيثيت دانشجويي كليه افراد شاغل به تحصيل در آن دانشگاه اتخاذ تصميم مي نمايد. شورای انضباطي پرونده هاي تخلف دانشجويان را پس از تكميل از طريق گزارشاتي كه خود مستقيماً جمع‌آوري نموده و يا توسط دانشجويان متعهد و دلسوز به اين كميته ارائه شده است و...
مورد رسيدگي قرار داده متناسب با تخلف مبادرت به صدور حكم نموده و يا در صورت صلاحديد نسبت به ختم پرونده و يا اعطاي فرصت اصلاح به دانشجوي خاطي اقدام مي‌نمايد. در كميته انضباطي احكام در دو مرحله اوليه و قطعي صادر مي‌شود كه احكام اوليه قابل اعتراض و احكام قطعي لازم الاجرا مي‌باشند.
بررسي اعتراض دانشجويان به احكام اوليه ‹بجز اخطار شفاهي يا كتبي در شورای بدوي صورت مي‌گيرد› در شورای انضباطي دانشگاه تجديد نظر دانشگاه متشكل از :
 • رياست دانشگاه بعنوان رییس شورای تجدید نظر
 • معاونت دانشجويي بعنوان دبیر شورا بدون داشتن حق رآی
 • مسئول دفتر نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاه
 • دو نفر از اعضاي هيأت علمي به انتخاب شورای دانشگاه از میان اعضای هیات علمی پیشنهادی توسط دانشکده‌ها
 • يك نفر دانشجو به انتخاب شورای فرهنگی دانشگاه از میان دانشجویان معرفی شده توسط دانشکده‌ها
شوراهای انضباطي از نظر اداري در حوزه معاونت دانشجويي قرار مي‌گيرد ليكن از نظر بررسي پرونده‌ها، برخورد با تخلفات و صدور آرا كاملاً مستقل و غير وابسته به سيستم اداري دانشگاه عمل مي‌كند.
اينك جهت آگاهي بيشتر به برخي از موارد آئين نامه انضباطي دانشجويان و ساير مقررات همراه با توضيحات لازم اشاره مي شود:
دانشجو مكلف است در تمام مدت تحصيل، كارآموزي، كارورزي، دستياري، بازديد علمي و نيز در خوابگاه و بخش‌هاي شبانه‌روزي دانشگاه و در هر جا كه به عنوان دانشجو حضور دارد آئين نامه انضباطي را رعايت نمايد و عملي كه خلاف شئون و حيثيت دانشجويي دانشگاه جمهوري اسلامي و ناقض اين آئين نامه باشد انجام ندهد.

 • دبیر شورای انضباطی بدوی مجتمع آموزش عالی سراوان: آقای اسمعیل هاشم پور