اداره تغذیه

وظايف اداره تغذيه مجتمع:
 نظارت بر سردخانه ها و انبارهاي مواد غذائي
 تمامي مواد اوليه اي كه جهت طبخ غذا خريداري مي شوند توسط كارشناس اداره تغذيه كنترل مي گردد . در هر مورد دارا بودن كيفيت ظاهري مطلوب و برچسب مشخصات شامل تاريخ توليد و انقضاء ، پروانه ساخت و بهره برداري و مهر استاندارد الزاميست در بعضي موارد به منظور اطمينان بيشتر از بهداشت و سلامت مواد اوليه مصرفي جهت انجام آزمايشات ميكروبي و شيميائي اين مواد به آزمايشگاه اداره نظارت بر مواد غذائي ارسال مي گردند و تا قبل از مشخص شدن نتيجه آزمايش از مصرف آنها خودداري مي گردد .
 نظارت بر رعايت بهداشت فردي پرسنل آشپزخانه و نيز رعايت بهداشت و نظافت سلف سرويسها
 هركدام از پرسنل آشپزخانه موظفند در بدو ورود و سپس هر 6 ماه يكبار با انجام آزمايشات لازم كارت بهداشت معتبر دريافت نمايند و نيز در طي پخت غذا هم ملزم به رعايت بهداشت فردي و استفاده از روپوش و كلاه و دستكش تميز مي باشند .
 به منظور رعايت بهتر بهداشت سلف سرويس علاوه بر نظافت ، ضد عفوني سطوح مختلف بوسيله وايتكس و تيرك صورت مي گيرد ليوانها و ظروف غذاخوري نيز با وايتكس يا كلر ضد عفوني مي شوند .
 
کارشناس:  آقای جاوید پیام