اداره خدمات ماشینی ، رایانه و سیستم گلستان

اهم وظايف و مسئوليت هاي اين واحدعبارتند از
• مسئوليت سيستم آموزشي گلستان
• رفع مشکلات نرم افزاري سيستم آموزشي گلستان
• پيگيري مشکلات سيستم آموزش و تماس با مرکز کامپيوتر
• پشتیبانی ادارات پذیرش، خدمات آموزشی و دانش آموختگان در امور ثبت نام، درخواست‌های آموزشی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان
• ایجاد واصلاح اطلاعات کاربران (دانشجویان، اساتید و کارکنان) و نظارت بر عملکرد آنها
• پشتیبانی سیستم جامع گلستان در کلیه امور آموزشی، دانشجویی، پژوهشی، ارزشیابی، مالی  و غیره
• تأیید نهایی نمرات دانشجویان دانشگاه
• تهیه نسخه پشتیبان ازسیستم
• نظارت بر ورود برنامه هفتگي دروس
• اعلام زمانبندی جهت ثبت نام ، حذف و اضافه؛ و حذف اضطراري
• نظارت بر انجام ثبت نام ، حذف و اضافه، حذف اضطراري و امور آموزشي دانشكده ها
• تخصيص واحد به دانشجويان ورودي جديد.