مدیریت امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات

خانم سیما پاریزی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تلفن:37631013-054
رایانامه:sima_parizi@yahoo.com


شرح وظايف مدیریت امور حقوقی و قراردادها:

• انتخاب پیمانکار اصلح از طریق برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلامات قانونمند
• تمرکز مالی دانشگاه (بروز بودن هزینه ها و درآمدهای دانشگاه)
• اخذ ضمانتنامه های معتبر برابر آئین نامه ی مالی و معاملاتی دانشگاه
• تنظیم قرارداد با رعایت قوانین کار، بیمه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات
• اصلاح، بروز رسانی، دسته بندی و اولویت بندی قراردادها
• صرفه جویی (کاهش هزینه ها) با اولویت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات
• تسریح در فرآیند انعقاد قرارداد
• رقابت در ارائه خدمات
• اتخاذ وحدت رویه و نظارت جامع و متمرکز بر عملکرد پیمانکاران
• برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلامات برای انتخاب پیمانکار اصلح
• تنظیم و عقد قرارداد
• بررسی و تائید و ارسال کارکرد به امور مالی برای پرداخت
• تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین معیارهای قیمت پایه جهت بدست آوردن قیمت کارشناسی خدمات قابل واگذاری
• تهیه، تدوین، تنظیم اسناد مناقصه و مزایده های دانشگاه
• فروش و ارائه اسناد
• درج اطلاعات مناقصات در وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات.
 
کارشناس: خانم سمیه ملازهی