جلسه تکریم از مهندس محمد حسن بامری و معارفه مهندس مجید پازند بعنوان مدیر حراست مجتمع آموزش عالی سراوان


جلسه تکریم از مهندس محمد حسن بامری و معارفه مهندس مجید پازند بعنوان مدیر حراست مجتمع آموزش عالی سراوان

1401/مرداد/19

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها