پروژه های عمرانی

پروژه های عمرانی

1- پروژه ساختمان خوابگاه خواهران(احداث و تجهیز)
زیر بنا: 3750 مترمربع
سازه: اسکلت بتن
تعداد طبقات: 3 طبقه

 
 


2- پروژه ساختمان چند منظوره (احداث و تجهیز)
زیربنا: 1100 مترمربع
ریز فضاها: سایت کامپیوتر ، سالن مطالعه و امتحانات
 سازه:اسکلت فلز
تعداد طبقات: در یک طبقه
 


3- پروژه ساختمان خوابگاه پسران (احداث و تجهیز)
زیر بنا: 1670 مترمربع
 سازه: اسکلت فلز
تعداد طبقات: 3 طبقه
 4- پروژه دبیرستان دانشگاه
زیر بنا: 1300 مترمربع
ریز فضاها: ---------------
سازه: اسکلت بتن
تعداد طبقات: 2 طبقه
 5- پروژه دیوار نرده اطراف (احداث)
زیر بنا: 665 متر طول
 سازه: بنایی
 
 6- پروژه : سردرب اصلی مجتمع
زیر بنا: 124مترمربع
ریز فضاها: -------------
 سازه: اسکلت فلز


 

7- پروژه سلف سرویس(احداث و تجهیز)
زیر بنا: 1850مترمربع
ریز فضاها:-----------
 سازه: اسکلت فلز
تعداد طبقات:یک طبقه
 8- پروژه سوله ورزشی (احداث)
زیر بنا: 1536مترمربع
ریز فضاها: --------------
 سازه: اسکلت فلز
 9- پروژه ساختمان اداری و آموزشی (اصلاح و تکمیل)
زیر بنا : 1430 متر مربع
سازه : اسکلت فلز
تعداد طبقات : 2 طبقه