آیین نامه ها و بخش نامه ها

دستورالعمل اجرایی جایگزینی فعالیت های مهارت افزایی، ارتباط با صنعت و جامعه اعضای هیأت علمی با ساعات موظف آموزشی (جدید)

آیین نامه ترفیع پایه سالیانه استحقاقی و پایه تشویقی اعضای هیئت علمی(جدید)

آیین نامه حمایت از شرکت اعضای هیأت علمی مجتمع آموزشعالی سراوان در همایشهای علمی معتبر داخل و خارج از کشور(جدید)

شیوه نامه تشویق مقالات چاپ شده اعضای هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان در نشریات معتبر بینالمللی و داخلی(جدید)

آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیت علمی (جدید)

شیوه نامه برنامه تحقیقاتی5ساله1 (جدید)

آیین نامه نامه تعیین  هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز (جدید)

آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (جدید)

آیین‌نامه تخلفات پژوهشی (جدید)

آیین‌نامه تشکیل قطب‌ علمی (جدید)

آیین‌نامه نشریات علمی (جدید)

شیوه‌نامه ارزیابی و رتبه بندی نشریات علمی (جدید)

 آيين نامه بکارگيري دستيار پژوهشي در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي (جدید)

آيين نامه پذيرش پژوهشگران پسا دکترا (جدید)

آیین نامه طرح های پژوهشی اعضای هیات علمی مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برتر سالیانه مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

آیین نامه و دستوالعمل نحوه تحصیص پژوهانه (گرانت) اعضای هیت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان (جدید)

آیین نامه برگزاری سخنرانی علمی در مجتمع
آیین نامه برگزاری کارگاه های علمی
آیین نامه پذیرش طرح های پژوهشی
آیین نامه ارزیابی مقالات علمی خارجی و علمی پژوهشی
آیین نامه تشویق چاپ مقاله
آیین نامه ارائه مقاله در گردهمایی های معتبر علمی داخل کشور
آیین نامه تشویقی چاپ کتاب
آیین نامه امتیاز دهی به کتب منتشر شده
آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
آیین نامه حمایت از پایان نامه های تحصیلات تکمیلی
آیین نامه پژوهشگر برتر
شیوه نامه تدوین گزارش طرح پژوهشی
آیین­نامه شرکت در همایش­های علمی بین­ المللی خارج از کشور

قانون پیشگری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علم

آیین نامه نهایی شورای انتشارات(جدید)