اعتبار سنجی نشریات


 


اعتبار سنجی نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و بین المللی
نشریات داخلی
 
        معتبر داخلی:

 

باستحضار می رساند چنانچه نشریه ای در لیست نشریات وزارت علوم بهداشت و حوزه های علمیه به شرح فوق نباشد قابل تایید و امتیازدهی توسط   این معاونت نمی باشد. لذا در انتخاب نشریات علمی- پژوهشی مصوب وزارتین جهت انتشار مقالات فارسی دقت شود

 

نشریات بین المللی

 

         نشریات نامعتبر بین المللی

          فهرست نشریات بین المللی نامعتبر
 
         باستحضار می رساند فهرست نشریات نامعتیر اعلام شده . نشریاتی است که توسط وزارت علوم دانشگاههای معتبر در سطح کشورنامعتبر اعلام شده

         نشریات یغماگر

 

       فهرست نشریات معتبر بین اللمللی
 

SOCIAL SCIENCE WOS 2017     
SCIENCE WOS 2017     
ART&HUMANITS WOS 2017     
فهرست نشریاتQ1,Q2, WOS
jcr 2017 Total    


 بدیهی است قبل از انتشار مقاله در مجلات معتبر بین المللی منتشر شده در پایگاه استنادی wos نشریه مورد نظر را در لیست نشریات نامعتبر جستجو نمایید. نشریاتی که دارای نمایه jcr  می باشند ممکن است در لیست نشریات نامعتبر نیز معرفی شده باشند.
 
پایگاه های اعتبار سنجی نشریات
 

Scimago Journal & Country Rank       
scopus       

 فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام isc
نشانی جستجوی آنلاین نشریات معتبر وزارت علوم
نشانی جستجوی آنلاین نشریات معتبر وزارت بهداشت
نشانی جستجوی آنلاین نشریات معتبر حوزه های علمیه
پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی