اخبار > ثبت نامه کلیه دانشجویان درسامانه سلامت روان وسلامت جسمثبت نامه کلیه دانشجویان درسامانه سلامت روان وسلامت جسمبا سلام وارزوی سلامتی به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز اعم از دانشجویان جدیدالورود وسایر دانشجویان در تمامی رشته ها میرساند ملزم به تکمیل فرم سلامت روان  وسلامت جسم در بازه ی زمانی ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر میباشند .مقتضی است پس از تکمیل فرمهای مذکور کد پیگیری را به وات ساپ شماره 09178371004 دفتر مشاوره وسلامت مجتمع اموزش عالی سراوان ارسال نموده ودر. صورت هرگونه ابهام با شماره ذکر شده تماس حاصل نمایید.لینک فرمها در سایت دانشگاه قرار دارد.دفتر مشاوره وسلامت مجتمع اموزش عالی سراوان

 

سه شنبه ٢٥ شهريور ١٣٩٩ ١٠:٣٧ ٥٥٣ 1401


خروج