اخبار > اولين دوره جشنواره ملي انتخابات پايان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندیاولين دوره جشنواره ملي انتخابات پايان نامه برتر در حوزه حقوق شهروندیبه اطلاع کلیه اساتید و پژوهشگران می رساند در صورت تمایل به همکاری افتخاری ،علاقمندان سوابق علمی،پژوهشی خود را تا تاریخ 98/6/6 به آدرس رایانه ای (a_tayebi@msrt.ir) نمایند.


 

سه شنبه ٥ شهريور ١٣٩٨ ٠٨:١١ ٢٢٢ 792


خروج