اخبار > کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC) کارگاه ملي تحليل داده هاي رصدي در کيهان شناسي توسط نرم افزار (CosmoMC)

 

شنبه ٢٩ تير ١٣٩٨ ١١:٤٠ ١٩٦ 179


خروج