اخبار > فراخوانی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402فراخوانی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 1403-1402فراخوانی پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان مجتمع آموزش عالی سراوان

فرم درخواست پذیرش

لیست رشته های قابل پذیرش

 

 

دوشنبه ٨ اسفند ١٤٠١ ١٢:٥٥ ١٧٩٨ 175


خروج