اخبار > ضرورت ثبت‌نام اعضای هیأت‌ علمی در پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوریضرورت ثبت‌نام اعضای هیأت‌ علمی در پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوریبه اطلاع می‌رساند پیرو اطلاعیه قبلی از طریق پیامک در خصوص موضوع نامه ارسالی وزارت عتف در خصوص "ضرورت ثبت‌نام اعضای هیأت‌ علمی در پنجره واحد خدمات پژوهش، فناوری و نوآوری" تمامی اعضای محترم هیأت علمی با مراجعه به آدرس https://mapfalogin.msrt.ir حداکثر تا تاریخ 20 بهمن 1400 نسبت به ثبت‌نام  یا ویرایش دقیق اطلاعات پایگاه‌های استنادی google scholar، Publons، Scopus، Orcid در بخش علم‌سنجی سامانه مذکور، اقدام‌ فرمایند.

 

شایان ذکر است ملاک اعتبار سنجی اعضای محترم هیأت علمی (انتخاب پژوهشگر برتر و سایر موارد پژوهشی) از این پس، خروجی این سامانه خواهد بود؛ از این رو اهتمام به ثبت‌نام در این سامانه ضروری می‌باشد.

https://researchcenters.msrt.ir/Repository/Core/file/2021/11/23/257078c4-afbc-4e82-9316-701add01d3d8.mp4

 

 

 

چهارشنبه ٢١ دی ١٤٠١ ٠٩:٠٣ ١٧٤٧ 417


خروج