اعلام نتایج آزمون ورودی به همراه شرایط ثبت نام دبیرستان های دخترانه و پسرانه دانشگاه وابسته به مجتمع آموزش عالی سراوان + مدارک مورد نیاز 

نتایج آزمون ورودی دبیرستان پسرانه

http://dd.saravan.ac.ir/fa/News/38375

نتایج آزمون ورودی دبیرستان دخترانه

http://dd.saravan.ac.ir/fa/News/38369

مدارک مورد نیاز و تاریخ شروع ثبت نام

http://dd.saravan.ac.ir/fa/News/38376

 

 

سه شنبه ٢٨ خرداد ١٣٩٨ ١٧:٣٦ ٨١ 2424


خروج