اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت 1399اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی و کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت 1399

 

 

 

دریافت فایلpdf راهنمای دستورالعمل پذیرش غیر حضوری دانشجویان

 

دریافت فایل pdf ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی براساس سوابق تحصیلی (تکمیل ظرفیت)

 

دریافت فایل pdf ثبت نام پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد (تکمیل ظرفیت)

 

يکشنبه ٢١ دی ١٣٩٩ ١٠:١٨ ٧١٢ 308


خروج