بازدید دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان از محل های برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۹دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان صبح روز اول برگزاری آزمون از محل های برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شهرستان سراوان بازدید بعمل آورد

 
به گزارش روابط عمومی مجتمع، دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان، دکتر جعفری معاون آموزشی مجتمع و نماینده تام الاختیار سازمان سنجش، غلامی ناظر سازمان سنجش و هیئت همراه صبح روز اول برگزاری آزمون از محل های برگزاری آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی شهرستان سراوان بازدید بعمل آوردند.
 
دکتر ریگی رئیس مجتمع تصریح کرد: صبح روز های پنجشنبه، جمعه ۱۱ و ۱۲ دی ماه، حدود ۲۹۴۹ شرکت کننده در رشته های مختلف امتحانی آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سراوان به رقابت خواهند پرداخت.
 
ریگی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط شیوع بیماری کرونا، حساسیت های ویژه این آزمون و لزوم رعایت نکات بهداشتی، از سوی سازمان سنجش آموزش کشور دستورالعمل های ویژه ای برای اطمینان هر چه بیشتر از سلامت شرکت کنندگان و عوامل برگزاری آزمون و آرامش خاطر داوطلبین در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: ۱۱ و ۱۲ دی ماه نیز آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور توسط این دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

پنج شنبه ١١ دی ١٣٩٩ ١٤:٣٥ ٧٠٠ 82


خروج