دیدار دکتر فاضلی نماینده مردم سراوان، سیب و سوران و مهرستان با وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص ارتقای مجتمع آموزش عالی به دانشگاه سراواندر این دیدار دکتر فاضلی گفت ارتقای مجتمع آموزش عالی به دانشگاه سراوان اصلی ترین مطالبه مردم سراوان بزرگ در حوزه‌ی آموزش عالی می باشد

 
به گزارش روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، در این دیدار دکتر فاضلی گفت ارتقای مجتمع آموزش عالی به دانشگاه سراوان اصلی ترین مطالبه مردم سراوان بزرگ در حوزه‌ی آموزش عالی می باشد. 
 
دکتر فاضلی در ادامه به توسعه و گسترش رشته های مورد نیاز در حوزه ی انتخابیه سراوان، سیب و سوران و مهرستان و استان اشاره نمود و درخواست نگاه ویژه به انجام امور تحقیقاتی، علی الخصوص در بحث فرآوری خرما را از وزیر علوم داشت.
 
در پایان مقرر گردید جهت ارتقای مجتمع آموزش عالی به دانشگاه سراوان طرح توجیهی و کار کارشناسی صورت بگیرد.

 

پنج شنبه ١١ دی ١٣٩٩ ٢١:٣٦ ٦٩٩ 112


خروج