پیوستن ریاست، معاونین، مدیران و جمعی از کارکنان مجتمع به بسیج ملی کنترل فشار خون 
بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی مجتمع، جناب آقای دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان به اتفاق معاونین و جمعی از مدیران، اساتید و کارکنان مجتمع در روز دوشنبه بیستم خردادماه جهت پیوستن به بسیج ملی کنترل فشار خون در شبکه بهداشت شهرستان سراوان و مرکز مشاوره و سلامت مجتمع جهت اندازه گیری و ثبت فشار خون حضور یافتند که فشار خون همه همکاران توسط پزشک گرفته و در سامانه بسیج ملی کنترل فشار خون ثبت گردید.  

 

دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ ١٤:١١ ٦٩ 575


خروج