سومین دوره مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائیدر راستای سیاست‌های ستاد توسعۀ علوم و فناوری‌های شناختی مبنی بر ترویج علوم شناختی در دانشگاه‌ها، دورۀ اول و دوم مدرسۀ علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی با هدف آشنایی دانشجویان، دانش‌آموختگان دکتری و پسا دکتری و اعضای هیأت علمی رشته‌های مرتبط با حوزۀ شناختی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی کشور در شش ماهۀ دوم سال گذشته برگزار شد. اجرای دورۀ سوم مدرسۀ فوق در تیرماه سال جاری برنامه‌‌ریزی شده است:

آدرس وب سایت سومین دوره مدرسه علوم شناختی دانشگاه علامه طباطبائی

 

دوشنبه ٢٠ خرداد ١٣٩٨ ١٥:٤٧ ٦٧ 159


خروج