حمایت ویژه مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی سراوان از ایده های نوآورانه استارتاپ ها در بحران کروناحمایت ویژه مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی سراوان از ایده های نوآورانه استارتاپ ها در بحران کرونا

 

شنبه ٢٨ ارديبهشت ١٣٩٩ ١٣:٠٧ ٤٦٠ 100


خروج