حمایت ویژه مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی سراوان از ایده های نوآورانه استارتاپ ها در بحران کروناحمایت ویژه مرکز نوآوری و ارتباط با صنعت مجتمع آموزش عالی سراوان از ایده های نوآورانه استارتاپ ها  در بحران کرونا

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه ٢٦ ارديبهشت ١٣٩٩ ٢٢:٣٦ ٤٥٨ 116


خروج