مرحله دوم ضد عفونی و گندزدایی ساختمان ها و سطوح مختلف مجتمع آموزش عالی سراوان راستای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا انجام شدمرحله دوم ضد عفونی و گندزدایی ساختمان ها و سطوح مختلف در راستای مراقبت، مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی در مجتمع آموزش عالی سراوان اقدام شد.

 
به گزارش روابط عمومی مجتمع، در روز جمعه ١۵ فروردین ماه ١٣٩٩ در راستای مراقبت، مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی با همکاری شهرداری سراوان و براساس دستور العمل وزارت بهداشت نسبت به شست‌وشو، گندزدایی و ضدعفونی سطوح مختلف مجتمع آموزش عالی سراوان اقدام شد.
 
شایان ذکر است اقدامات بهداشتی در جهت مقابله با ویروس کرونا در این مرکز دانشگاهی شامل شست‌وشو، ضدعفونی و گند زدایی محیط های آموزشی، سطوح فضاهای عمومی، سرویس های بهداشتی و…است.
 
این اقدام پیشگیرانه و اقدامات راهبردی دیگر در راستای ارتقاء بهداشت، سلامت محیط و شکست ویروس کرونا به صورت مستمر در سطح مجتمع با برنامه ریزی مطلوب ادامه خواهد داشت.

 

جمعه ١٥ فروردين ١٣٩٩ ٢١:١٥ ٤٤٩ 571


خروج