برگزاری کارگاه های مرکز مشاوره برای اساتید هیأت علمی و مدیران مجتمعدو کارگاه « آموزش اساتید درخصوص اشنایی با اختلالات روانشناختی دانشجویان و مداخله‌ی موثر» و «کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و آشنایی با انواع مواد و مضرات مصرف مواد مخدر» در محل حوزه ریاست برگزار گردید

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع، دو کارگاه « آموزش اساتید درخصوص اشنایی با اختلالات روانشناختی دانشجویان و مداخله‌ی موثر» و «کارگاه پیشگیری از مصرف مواد مخدر و آشنایی با انواع مواد و مضرات مصرف مواد مخدر» در روز ۲۷ بهمن ماه ۹۸ با حضور اساتید و مدیران مجتمع و با ارائه مطالب توسط سرکار خانم استقامت مشاور مرکز مشاوره و سلامت مجتمع در محل حوزه ریاست برگزار گردید.

 

يکشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٨ ١٧:٤١ ٤٣٤ 308


خروج