کنفرانس بين المللي تحليل پوششي داده هاآدرس وب سایت کنفرانس بين المللي تحليل پوششي داده ها


محورهای کنفرانس

  •  مباحث نظری و کاربردی نوین تحلیل پوششی داده‌ها
  •  تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای
  •  تحلیل پوششی داده‌ها در کلان داده و داده‌کاوی
  •  نایقینی در تحلیل پوششی داده‌ها
  •  تحلیل پوششی داده‌ها و تصمیم‌گیری چند معیاره
  •  کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در اقتصاد، مدیریت، انرژی، صنعت، زنجیره تأمین و ..


 

دوشنبه ١٤ بهمن ١٣٩٨ ٢٢:١٥ ٤١٧ 74


خروج