حضور پرشور مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارمندان مجتمع در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز به روایت تصویرحضور پرشور مدیران، اعضاء هیأت علمی و کارمندان مجتمع در راهپیمایی یوم ا... 13 آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز به روایت تصویر

    

 

دوشنبه ١٣ آبان ١٣٩٨ ١٢:٢٤ ٢٩٣ 793


خروج