نحستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استار تاپ ها) در رونق تولیدآدرس وب سایت نحستین همایش ملی مدیریت نوین و کسب و کارهای نوپا (استار تاپ ها) در رونق تولید

محورهای همایش در حوزه‌های نوین مدیریت کسب و کار

مدیریت تحول سازمانی در کسب و کار‌

مدیریت تغییر در کسب و کار‌ها؛

مدیریت بحران و تصمیم گیری در کسب و کارها؛

ساختاردهی در مدیریت کسب و کار‌ها؛

مدیریت پروژه در کسب و کار‌ها؛

مدیریت تولید در کسب و کار‌ها؛

مدیریت منابع انسانی در کسب و کار‌ها؛

بازاریابی و فروش محصولات و خدمات در کسب و کار‌ها؛

مدیریت بازرگانی داخلی و خارجی در کسب و کار‌های داخلی و بین‌المللی؛

تجارت الکترونیک و مدیریت کسب و کارها؛

مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در کسب و کار‌ها؛

مدیریت و تحلیل مالی و نقش هوش مالی در موفقیت کسب و کار‌ها؛

فن آوری اطلاعات و نقش آن در مدیریت کسب و کار‌ها؛

مدیریت توزیع، زنجیره تأمین و لجستیک

کارآفرینی سازمانی در کسب و کارها؛

شبکه‌های اجتماعی و مدیریت کسب و کارها؛ فرصت ها و تهدیدها

چالش های کسب و کارهای خانگی و راهکارهای آن

کسب و کار های مبتنی بر تکنولوژی و شرکت های دانش بنیان

محورهای همایش در حوزه کسب و کار‌های نوپا و رونق تولید

الف) آموزش و فرهنگ سازی

خلاقیت، نوآوری  و کارآفرینی و در رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

ظرفیت ملی نوآوری؛ چالش ها و راهکارها

فرهنگ نوآوری و خلاقیت در کسب و کارهای نوپا؛

آموزش پایه (آموزش و پرورش) و رونق تولید و کسب و کارهای نوپا؛

آموزش عالی (دانشگاه‌های نسل چهارم) و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

جامعه و سازمان‌های مردم‌نهاد و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛
آموزش فنی و حرفه‌ای و رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا؛

رسانه ها و کسب و کارهای نوپا

ظرفیت اجتماعی و اعتمادسازی پذیرش کسب و کارهای نوپا
ب) الزامات و زیرساخت‌ها

الزامات و زیرساخت‌های توسعه کسب و کارهای نوپا؛

سیاست‌های حمایتی و اجرایی خرد و کلان تاثیرگذار  بر رونق تولید و توسعه کسب و کار‌های نوپا؛

موانع ساختاری- شبکه‌ای (ارتباط بین سازمانی) در توسعه کسب و کارهای بر رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا

چالش های ساختاری، نهادی و شبکه ای دولتی و غیردولتی در توسعه و توانمند سازی کسب و کارهای نوپا

ظرفیت‌سنجی سیاست‌ها و قوانین موجود در راستای  حمایت از رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا
ظرفیت حقوقی در شکل گیری، تسهیل و حمایت از رونق تولید و توسعه کسب و کارهای نوپا

چالش های تاسیس شرکت های نوپا

ج) کسب و کارها و رونق تولید

رونق تولید ملی و توسعه در کسب و کار‌های نوپا؛

کارآفرینی و ارزش آفرینی دولتی؛

آینده‌پژوهی در حوزه کسب و کارهای نوپا

کسب و کارهای نوپا و تولید داخلی؛

کسب و کارهای نوپا و ارتقا سطح کیفی کالاهای داخلی؛

کسب و کارهای نوپا و زنجیره ارزش کالا و خدمات

 

دوشنبه ٣١ تير ١٣٩٨ ٢٢:١٦ ٢٠١ 186


خروج