بازدید ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان و معاون سیاسی فرماندار از حوزه های برگزاری آزمون سراسری 
بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی مجتمع: دکتر ریگی رئیس مجتمع آموزش عالی سراوان به همراه مهندس کریمدادی معاون سیاسی و اجتماعی فرمانداری، دکتر میرکزهی معاون اداری ومالی مجتمع و دکتر جعفری معاون آموزشی مجتمع نماینده تام الاختیار سازمان سنجش آموزش کشور از محل برگزاری آزمون کنکور سراسری سال ۱۳۹۸ شهرستان سراوان که برای اولین بار توسط مجتمع آموزش عالی سراوان برگزار میشد بازدید بعمل آوردند،
 
در آزمون سراسری سال ١٣٩٨ تعداد ۴۵٠٠ نفر داوطلب در روزهای ١٣ و ١۴ تیرماه در چهار حوزه باهم به رقابت  پرداختند.
 
قابل ذکر است در سال های قبل آزمون کنکور سراسری توسط آموزش و پرورش  شهرستان سراوان برگزار گردیده است.

 

جمعه ١٤ تير ١٣٩٨ ١٧:١٦ ١٨٨ 836


خروج