ارتقای مرتبه علمی دکتر حسن صالح عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوانرتبه علمی دکتر حسن صالح، عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

 

 

به گزارش روابط عمومی مجتمع؛ رتبه علمی دکتر حسن صالح عضو هیأت علمی مجتمع آموزش عالی سراوان از استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

روابط عمومی مجتمع آموزش عالی سراوان، با کمال مسرت این ارتقا علمی را به استاد گرامی تبریک گفته و توفیق روز افزونشان را در کسب درجات بالاتر از درگاه ایزد منان مسئلت دارد.

 

شنبه ١٣ اسفند ١٤٠١ ٠٨:٠٦ ١٨٠٥ 108


خروج