بازدید سرزده ریاست مجتمع از واحدهای مختلف مجتمع به روایت تصویربازدید سرزده ریاست مجتمع از واحدهای مختلف مجتمع به روایت تصویر

   

 

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨ ١٣:١٧ ٣٣٢ 523


خروج