بازدید اعضای هیئت رئیسه مجتمع آموزش عالی سراوان از خوابگاه های دانشجویی پسرانه امید و شریعتی مجتمعبازدید اعضای هیئت رئیسه مجتمع آموزش عالی سراوان از خوابگاه های دانشجویی پسرانه امید و شریعتی مجتمع


بسمه تعالی

به گزارش روابط عمومی مجتمع، بازدید اعضای هیئت رئیسه مجتمع آموزش عالی سراوان در شامگاه روز سه شنبه 5 آذر ماه 98 از خوابگاه های دانشجویی امید و شریعتی مجتمع انجام گرفت و اعضای هیئت رئیسه مجتمع با حضور در جمع دانشجویان خوابگاه های پسرانه امید و شریعتی از نزدیک در جریان مسائل و دغدغه های دانشجویان قرار گرفتند.

در این بازدید، هیئت رئیسه پس از بازدید از خوابگاه ها، در گفتگوی صمیمانه ای که با دانشجویان صورت پذیرفت پس از استماع نقطه نظرات دانشجویان، تدابیر لازم در جهت بهینه سازی و رفع معدود مشکلات مطرح شده از سوی دانشجویان را اتخاذ نمودند.

 

سه شنبه ٥ آذر ١٣٩٨ ٢٢:٤٤ ٣١٩ 765


خروج