مدیریت امور حقوقی و قراردادها و رسیدگی به شکایات


جاوید حمیدی فر


کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تلفن:
37631013-054
رایانامه:sima_parizi@yahoo.comشرح وظايف مدیریت امور حقوقی و قراردادها

 

• انتخاب پیمانکار اصلح از طریق برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلامات قانونمند

• تمرکز مالی دانشگاه (بروز بودن هزینه ها و درآمدهای دانشگاه)

• اخذ ضمانتنامه های معتبر برابر آئین نامه ی مالی و معاملاتی دانشگاه

• تنظیم قرارداد با رعایت قوانین کار، بیمه، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات

• اصلاح، بروز رسانی، دسته بندی و اولویت بندی قراردادها

• صرفه جویی (کاهش هزینه ها) با اولویت حفظ و ارتقاء کیفیت خدمات

• تسریح در فرآیند انعقاد قرارداد

• رقابت در ارائه خدمات

• اتخاذ وحدت رویه و نظارت جامع و متمرکز بر عملکرد پیمانکاران

• برگزاری مناقصات، مزایدات و استعلامات برای انتخاب پیمانکار اصلح

• تنظیم و عقد قرارداد

• بررسی و تائید و ارسال کارکرد به امور مالی برای پرداخت

• تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین معیارهای قیمت پایه جهت بدست آوردن قیمت کارشناسی خدمات قابل واگذاری

• تهیه، تدوین، تنظیم اسناد مناقصه و مزایده های دانشگاه

• فروش و ارائه اسناد

• درج اطلاعات مناقصات در وب سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات.
 

کارشناس: خانم سمیه ملازهی