هیات امنا

اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا

 وزیر محترم علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيأت امناء  جناب آقاي دكتر منصور غلامی                             
 قائم مقام محترم وزیر و رئیس مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه  جناب آقای دکتر عبدالرضا باقری
 مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقاي دكتر مرتضی مموئی
 رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امناء  جناب آقاي دكتر غلامرضا رضایی
 نماینده محترم مردم غیور استان سیستان و بلوچستان در خبرگان رهبری و عضو هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچسان          حضرت آیت ا... جناب آقای عباسعلی سلیمانی
 نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  جناب آقای دکتر فریدون نوری خواه
 نماينده محترم مجلس شوراي اسلامي وعضو هیات امناء  جناب آقای دکتر حسینعلی شهریاری
 عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان جناب آقای دکتر باقر کرد
 عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان جناب آقای مهندس احمد علی موهبتی
 عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان  جناب آقای مهندس علیم یارمحمدی
 عضو محترم هیات امنای دانشگاه سیتنان و بلوچستان  جناب آقای مهندس غلام سرور نوتی زهی
 رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان  جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی
 معاون محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر درمحمد کردی تمندانی
 رئیس محترم دبیرخانه هیات امنا و هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر محمود خسروی

اعضای حقوقی و حقیقی کمیسیون دائمی هیات امنای

 رئیس محترم دانشگاه سیستان و بلوچستان و دبیر هیات امنای دانشگاه       جناب آقای دکتر غلامرضا رضایی                             
 مشاور محترم وزیر و رئیس کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر مرتضی مموئی
 معاون محترم مرکز در امور هیأت های امناء  جناب آقای دکتر سعید رضایی
 نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  جناب آقای دکتر مهرداد عرب اول
 نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  جناب آقای دکتر مهرداد عرب اول
 نماینده محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  جناب آقای دکتر محمدعلی محمودی
 عضو محترم کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر عباس گنجی
 معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان و عضو کمیسیون دائمی هیات امنا  جناب آقای دکتر فرهاد شهرکی
 عضو محترم کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای مهندس فرهاد بهرامی 
 عضو محترم هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان وعضو کمیسیون دائمی هیات امنای دانشگاه  جناب آقای دکتر جعفر ولی زاده
 معاون محترم پشتیبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان  جناب آقای دکتر عبدالحمید بحرپیما
 رئیس محترم مجتمع آموزش عالی سراوان   جناب آقای دکتر محمدرضا ریگی