کتابخانه مجتمع

کتابخانه مجتمع با زیربنای 1500 متر مربع دارای سالن مطالعه و بیش از 17000 جلد کتاب می باشد که به عنوان بزرگترین کتابخانه دانشگاهی در سطح شهر سراوان محسوب می گردد. کتابهای این کتابخانه به تفکیک زمینه تخصصی به شرح ذیل است:

زمینه تخصصی تعداد جلد کتاب
کشاورزی 9000 جلد
منابع طبیعی 5000 جلد
فنی و مهندسی 300 جلد
مرجع 200 جلد

فهرست کتب موجود در کتابخانه
فهرست لوح های فشرده نرم افزاری وآموزشی کتابخانه
آیین نامه امانت کتاب